• 20.05.2021

  COVID-19 retningslinjer - Opdateret pr 21-05-2021

  HIK's retningslinjer vedr. Covid-19 opdateres løbende ud fra blandt andet input fra DIU/DIF.
  Det er meget vigtigt at alle overholder dette og sikrer at spillere og forældre informeres og overholder.
   
  Ved spørgsmål kontaktes J.P. som beskrevet i nedenstående dokument.
   
  Det skal præciseres at det ikke er et krav at bør under 12 år bærer mundbind.
   

   

  Til alle trænere og holdledere. 

  For at sikre at vi stadigvæk kan være sikker på at kunne træne og spille kampe fremadrettet så bedes i alle tage hånd om disse punkter og hjælpes ad med at overholde disse. 

  Ved spørgsmål kan man henvende sig til JP på mobil 20100029 (på hverdage efter kl. 15). Desuden vil www.herningik.dk løbende blive opdateret, så hold jer informeret der. Generelt:
  Alle skal bære mundbind overalt på KVIK Hockey Arena. De eneste undtagelser er: 

  •        -  Spillere og trænere når de er i omklædningsrummet 
  •        -  Spillere og trænere når de er på isen og i fys rum samt opvarmning 
  •        -  Spillere og trænere til og fra isen/fys rum 

  Adgang til hallen: 

  U15, U17 og U20 skal ved ankomst til hallen benytte døren ved bus garagen. Når hallen forlades igen, skal døren ved U20 omklædningsrum benyttes. 

  Alle andre hold benytter døren ved bus garagen både ved ankomst og når hallen forlades. 

  For alle hold gælder at så snart man kommer til hallen (husk at spritte hænder), går man straks til omklædningsrummet og bliver der indtil træneren henter alle spillere og man går i samlet flok til isen eller fys rum. Har man skab, tager man straks udstyret med, inden man går til omklædningsrummet. Når isen eller fys rum forlades, går man igen i samlet flok til omklædningsrummet med træneren. 

  Når spillerne går sammen med træneren fra og til isen/fys, er det trænerens ansvar at man ikke krydser andre hold. Hvis nødvendigt må man vente. 

  Adgang til fys ved hal 2 foregår via nødudgang bag ved ismaskinen. 

  Husk man tidligst må ankomme til hallen 45 min før træning og man senest 30 min efter endt træning, skal forlade hallen igen. 

  Skøjteslibning: 

  Skøjteslibning foregår ved at spillerne sætter deres skøjter på en vogn i omklædningsrummet, som derefter slibes og køres tilbage på vognen af skøjtesliberen. 

  Trænerrum: 

  Der må max. Være 5 personer i træner rummet af gangen. Ved flere end 5 personer skal alle i rummet bære mundbind. 

  Der er mulighed for at trænere og holdledere kan fordele sig ved at bruge træner rummet og FYS-rummet (U15, U17 eller U20 trænerne) og trænere og holdledere på U7, U9, U11, U13 og pigerne kan bruge træner rummet og et dommerrum. De 5 personer er dog stadigvæk gældende ved brug af FYS og dommerrum. 

  Omklædningsrummene som bruges af Familiehockey, U7, U9, U11, U13, Pigerne og motionsholdene: 

  Efter endt træning sprittes omklædningsrummet af med vores desinficerings maskine. Maskinen står over for halmændenes kontor. Ansvaret for at spritte af er de enkelte hold som forlader omklædningsrummet. 

  Forældrene til U7 og U9 skal fremover bruge mundbind i omklædningsrummene. 

  Omklædningsrummene som bruges af U15, U17 og U20: 

  Omklædningsrummene skal ikke længere tømmes hver uge. 

  Spillerboks:

  Efter endt træning eller kamp sprittes bænkene og den blå kant på banderne af. Brug kludene og væsken der står i spillerboksene. 

  Speakerboks: (her følger vi de regler der er udstedt af DIU) 

  All der opholder sig i speakerboksen skal bære mundbind. De personer som har ansvaret for straffeboksen skal også bruge engangshandsker. Mundbind og engangshandsker står i speakerboksen. 

  Husk at spritte af når kampen er afviklet. 

  Bussen: 

  Alle håndtag og borde i bussen sprittes af efter endt tur. Trænere og holdledere er ansvarlig for at dette sker. 

  Hvis der er forældre med i bussen så skal disse bærre mundbind eller visir under hele turen.

  Desuden skal buschauffør bære visir eller mundbind i bussen. 

  Fællesarealer:

  Forældre til spillerne må ikke opholde sig i gangene og omklædningsrummene i kælderen. Forældrene kan benytte Foyeren og hal 1 max 50 personer. Det er nu tilladt at forældre opholder sig på tilskuerpladserne, dvs.  hal 1 og hal 2.

  Det vil sige at foyeren og hal1 er et område med 50 og hal 2/balkon er et område med 50.

   

  Forældre til Familiehockey, U7 og U9 er undtaget, da de skal hjælpe spillerne i udstyr. 

  Der må dog kun være en forælder til hver spiller i gangene og omklædningsrummene. 

   

   

  /Bestyrelsen