• 15.06.2021

    Ordinær general forsamling Herning Ishockey Klub

    Herning d. 15. juni.

    Ordinær genral fosamling for Herning Ishockey Klub afholdes onsdag den 7. juli 2021 kl. 18.00 på Kvik Hockey Arena.

    Dagsorden jævnfør vedtægter.

    Forslag der ønskes behandlet på general forsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dag før.