• 21.04.2022

    Indkaldelse til ordinær generalforsamling

    Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag d. 18. maj kl 18 i HIKKlublokale.Dagsorden jævnfør vedtægter.Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2uger før generalforsamlingen.