• 11.06.2022

  Ordinær generalforsamling i Herning Ishockey Klub 18. maj 2022 kl. 18.00 i HIK klublokale

  Formanden byder velkommen.

  1. Valg af dirigent

  Ole Østergaard blev valgt til dirigent. Han konstaterede med henvisning til hjemmesiden herningik.dk at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.

  2. Beretning

  - Formandens beretning ved Per John Knudsen
  - Sportslig beretning U15 – U20 ved Simon Nielsen
  - Sportslig beretning U7 – U13 ved Lars Bach
  - Sportslig beretning piger ved Carsten Frandsen

  Beretningerne ligger særskilt på hjemmesiden.

  3. Forelæggelse af regnskabet

  Lars Brændgaard omdeler kopi af regnskabet og fremlægger efterfølgende regnskabet.
  HIK kom ud af sæsonen med et underskud, men foreningen har stadigvæk en god og sund økonomi.

  4. Behandling af indkomne forslag herunder fastsættelse af kontingent.

  Bestyrelsen har ikke modtaget indkomne forslag.
  På trods af et underskud i den afsluttede sæson har bestyrelsen valgt at kontingentet ikke skal stige.

  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

  - Kent Andersen (villig til genvalg)
  - Jens Peder Olesen (villig til genvalg)
  - Carsten Frandsen (villig til genvalg)
  - Michael Weis (udtræder efter eget ønske)
  - Therese Rokkjær (opstiller til bestyrelsen)
  - Henrik Schmidt (opstiller til bestyrelsen)
  - Thomas Boll (opstiller til bestyrelsen)
  - Martin Struzinski (opstiller til bestyrelsen)
  - Martin Pyndt (opstiller til bestyrelsen)
  - Jakob Sloth (opstiller til bestyrelsen)
  - Flemming Hussak (opstiller til bestyrelsen)
  - Torben Skovsgaard (opstiller til bestyrelsen)

  Følgende blev valgt ind i bestyrelsen:

  - Therese Rokkjær - valgt for 1 år
  - Torben Skovsgaard - valgt for 1 år
  - Flemming Hussak - valgt for 2 år
  - Martin Struzinski - valgt for 2 år
  - Martin Pyndt - valgt for 2 år
  - Thomas Boll - valgt for 2 år
  - Jakob Sloth - valgt for 2 år
  - Kent Andersen - Suppleant
  - Carsten Frandsen - Suppleant
  - Jens Peder Olesen - Ikke valgt ind
  - Henrik Schmidt - Ikke valgt ind

  6. Valg af revisor og revisor suppleanter

  - Lars Brændgaard - genvalgt
  - HP Fenger - genvalgt
  - Ivan Thomsen - genvalgt

  7. Eventuelt

  Ole Østergaard informerer om, at ordet er frit. Intet kan vedtaget under punktet eventuelt.

  Ole Østergaard takker for en god generalforsamling.