• 21.06.2022

  Nyt fra den sportslige afdeling

  Kære forældre og medlemmer,

  Lidt nyt fra den sportslige afdeling - vi har gennem længere tid gået og arbejdet med nogle nye planer/tiltag for den kommende sæson. Ligeledes har den nye bestyrelse foretaget en organisatorisk ændring som betyder, at Simon har det overordnede ansvar for alle ungdomshold i HIK med fokus på talentudvikling.
  Lars vil stadig være ungdomsansvarlig og have det daglige ansvar for U7, U9 & U11.

  Ungdomsafdelingen U7, U9 & U11 – større fokus på de yngre!
  Fra den kommende sæson vil Lars have sit fulde fokus på 3 hold og være cheftræner for U7, U9 & U11 – for alle træningerne gælder det, at hovedtemaet vil være udviklingen af skøjteløb og individuel teknik.

  Derudover er det via støtte fra ”VM puljen” blevet muligt at tilknytte en ekstern skøjte – og tekniktræner for U9, U11 & U13 som kommer en gang om ugen (lørdag) og forestår træningerne sammen med holdenes øvrige trænere.

  Fordelen ved at tilknyttet en ekstern skøjtetræner er også, at han kan være med til at dygtiggøre og uddanne vores egne trænere i den grundlæggende skøjteløb og teknik.

  Talentafdelingen U13, U15, U17, U20 & 1. Div. – fokus på vores nye spil-filosofi (playbook)
  Fra den kommende sæson vil et stort fokus være, at få implementeret vores nye spil-filosofi (playbook) da vi ønsker med tiden, at alle vores hold i talentafdelingen vil have det samme udtryk og spil-filosofi op gennem systemet. Hele spil-filosofien og playbooken vil blive præsenteret på det næste trænermøde, som afholdes i begyndelsen af næste sæson (august).

  Ny træningsplan
  Isplanen er blevet revurderet og vi har foretaget nogle små ændringer, således at der er skabt plads til føromtalte skøtetræner, mulighed for mere istræning for de yngste og bedre træningstider for de ældste hold. Isplanen giver nu også større mulighed for sammenhæng mellem morgentræningsprogrammet og eftermiddagstræningerne, hvilket gerne skulle give større overskud til vores spillere i Talent- og Eliteklasserne. Den nye træningsplan træder i kraft når vi har is i begge haller og Kvinde VM er afsluttet (start september).

  Nyt træner/leder omklædningsrum
  Fra den kommende sæson vil omklædningsrum 8 blive det nye trænerrum for alle ungdomstrænere. Omklædningsrummet vil blive moderniseret med ”bokse” over de nuværende bænke, whiteboard og TV på væggen samt et lille køkken med køleskab. Ideen med et fælles trænerrum for alle trænere fra U7 til 1. Div. er at vi kan inspirere, vidensdele og gøre hinanden bedre på tværs af årgangene. Derudover håber vi at det kan være med til at bringe os tættere sammen på tværs af årgangene

  De nuværende to trænerrum vil fremover være lederrum i hverdagene og ”kamp-rum” i weekenderne.

  Trænerkabalen for den kommende sæson:

  Familiehockey:
  Gary Smith og Thomas Søgaard

  U7:
  Cheftræner: Lars Bach

  Assistentrænere: Jakob Sloth, Anders Sloth, Chris Damgaard, Nikolaj Pagh, Martin Struzinski og Jonas Reimer

  U9:
  Cheftræner: Lars Bach

  Assistentrænere: Martin Pyndt, Jeppe Lose, Thomas Sønderkær, Mads Moesgaard, Ricko Adolphsen, Jonas Reimer, Daniel Nielsen og Søren Brødsgaard

  Skøjtetræner: Radim Piroutek

  U11:
  Cheftræner: Lars Bach

  Assistentrænere: Morten Jørgensen, Steffen Uhrlund, Janis Zirnitis og Olafur Gunnarsson

  Skøjtetræner: Radim Piroutek

  U13:
  Cheftrænere: Simon Nielsen og Jesper Mølby

  Assistenttrænere: Claus Damgaard, Jesper Bramming og Morten Flø

  Skøjtetræner: Radim Piroutek

  U15:
  Cheftrænere: Nicolai Mortensen og Kasper Degn

  Assistentrænere: Lasse Skov, Morten Poulsen og Peter Therkildsen

  U17:
  Cheftræner: Emil Møller

  Assistenttrænere: Dennis Salling og Mathias Pedersen  

  U20 & 1. Div.:
  Cheftræner: Emil Møller

  Assistenttrænere: Ulrich Thomsen og Anders Overmark

  Kvinder:
  Cheftræner: Marc Emil Sørensen

  Assistenttrænere: Carsten Frandsen, Mathias Andersen og Michael Thomsen

  Målmandsteam
  Simon Nielsen, Ernst Andersen og Nicolai Madsen


  Vi ser frem til en ny spændende sæson 2022/23.

  God sommer til alle fra Sportsafdelingen i HIK

  Sportslig hilsen

  Emil, Lars & Simon