• 23.03.2018

  Ordinær generalforsamling

  Så er det igen tid til Ordinær generalforsamling I Herning Ishockey Klub 18. april 2018 kl. 18:00

  HIK lounge Profiloptik Wichmann.

   

  Dagsorden

   

  1. Valg af dirigent

  2. Beretning
                               - Formandens beretning

                               - Sportslig beretning U7 til U13 v. Lars B.

                               - Sportslig beretning U15 til 1. division v. Dan Jensen

  3.  Forelæggelse af regnskab

  4. Behandling af indkomne forslag herunder fastsættelse af kontingent

  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

                               1) Michael Mølgaard                 (villig til genvalg)

                               2) Kent Andersen                      (villig til genvalg)

                               3) Peter Stensfeldt                    (villig til genvalg)

                               4) Jesper Bredvig                       (villig til genvalg)

                               5) Michael Weis                          (villig til genvalg)

  Efter eget ønske træder Jan Lund og Peter Pade ud af bestyrelsen.

                              

  6. Valg af revisor og revisorsuppleanter

                               1) Lars Brændgaard                   (villig til genvalg)

                               2) HP Fenger                                (villig til genvalg)

                               3) Ivan Thomsen                        (villig til genvalg)

  7. Eventuelt