'

Holdleder service

Diverse dokumenter til holdleder/koordinatorer

Budget til turneringer

Dette skema skal anvendes som budget/regnskab for deltagelse i turneringer. Budgetet/regnskabet skal efter udfyldelse afleveres på kontoret.
Har du spørgsmål kan du kontakte økonomiudvalget

Guidelines til udlandsture


Udgiftsbilag

Dette skema skal bruges hvis du har lagt penge ud for HIK.
Skemaet afleveres på kontoret sammen med din bon. Hvorefter beløbet indsættes på din bankkonto.

Information om / Forebyg Hjernerystelser

Læs dette dokument om hjernerystelser, forebygelse og symtomer mm.

Dommere

Oplysningsskema klubdommer

Dommerafregnings skema kan hentes her:

Sponsor dokumenter

Sponsor information er flyttet til sit eget menupunkt under Herning Ishockey Klub

Kørselsgodtgørelse

Denne formular benyttes hvis man f.eks. har kørt til møde for klubben. Man udfylder den med:
   1) Hvornår man var af sted
   2) Hvorhenne
   3) Hvor mange km man kørte
   7) Hvilket møde eller andet man deltog i
Nederst på formularen lægges antallet af km sammen hvis man har været af sted flere gange.
Derud over skal man oplyse sit cpr nr. (kun hvis man er lønnet af klubben - dvs. ikke hvis man er frivillig) og til hvilken konto man ønsker beløbet overført til.
Så afleveres formularen på kontoret til godkendelse.