Udvalg

Busser

Lovmæssig og økonomi, Styring af busser, Chauffører, Drift mm.

Bygninger og faciliteter

Fond, Bygninger, Udenoms arealer, Wifi/PC/Speaker-box

CUP

Hockey camp, Bier fest, standerhejsning, MCH, Cups, Puljeturneringer, DM - Stævner, Landsholdssamlinger, Fotodag og Canada udvalg

Disciplinærudvalg

At afgøre og afgive kendelse i disciplinære sager

Frivillig

Holdledere, Dommere, Børneattester, Adgangsbrikker, Adgang hjemmeside, Gamte stat, Cafe og rekruttering af frivillige

Skabsudlejning/Hockeyshop

Information

Nyhedsbreve, hjemmeside, mailadresser til bestyrelsen

Kontaktudvalg

DIU, Blue Fox, Herning Kommune

Rekruttering

Familie Hockey, Rekruttering, Ishockeyens Dag og Aktiv Ferie

Sponsor/PR

Salg/fakturering, Kamptrøjer og Kædetrøjer
Sponsor kontrakt: Spillersponsor priser: Holdsponsor priser:

Sportsudvalg

Sportslige, Fysisk træning, Træner påsætning, Træneruddannelse, Dommerkursus, Sportslig kontakt til Blue Fox, Eliteklasser og Kraftcenter

økonomi

Kontingent, Restancelister, Holdindtjening, Godkendelse af budgetter til holdture/cup, Udlæg af penge for HIK, Lodsedler, Conventus, Pay and Play, Persondatapolitik, APV/AT og Generalforsamling