'

TAK og Kraftcenter Herning

Målsætning for TAK/KCH

HIK har følgende målsætning for Herning Hockey Akademi ( TAK og Kraftcenter):
  1. Give unge mennesker mulighed for at kombinere studier på folkeskole- og ungdomsuddannelser, med målrettet og kvalificeret ishockeytræning.
  2. Sikre talentudvikling i samarbejde med Herning Elite og DIU
  3. Give så mange ishockeyspillere som muligt, muligheden for at forbedre sine evner indenfor ishockey.
Selvom HIK sender mange spillere op i de bedste ligaer, både nationalt såvel som internationalt, er det vigtigt for at sikre rammerne for at færdiggøre en uddannelse.
Derfor prioriteres skolearbejdet altid før sport

TAK - Optagelseskriterier

Når trænerne vurderer, om spillerne er klar til TAK programmet, bliver der lavet en helhedsvurdering ud fra en lang række parametre.
Der bliver således både kigget på nuværende niveau, men i lige så høj grad til spillerens potentiale, da målet med arbejdet er langsigtet. Det er essentielt i vurderingen at spilleren skønnes at have potentiale til at kunne spille på klubbens 1. hold når spilleren spiller U17 og U20.

Den enkelte spiller bliver således vurderet på tekniske færdigheder, taktiske evner og fysisk trænbarhed. Men der lægges desuden meget vægt på spillerens mentalitet og motivation - altså spillerens træningsvillighed.

Talent er ikke nok, hvis man drømmer om en fremtid som elitespiller, og derfor vil vi se spillere, der vil arbejde for tingene, er en god kammerat og har den rette personlighed.

TAK - Retningslinier

Hvorfor er Herning Ishockey Klub med?
Herning Ishockey Klub har valgt at gå med i projekt "idrætsklasser" (7., 8., 9. og 10. klasse) på Skolen på Sønderager, idet klubben ønsker at støtte Herning Kommunes initiativ om at kombinerer uddannelse og talentudvikling. Projektet en god mulighed for talentudvikling i et elitært miljø, samt en mulighed for at få udviklet et miljø, hvor der arbejdes seriøst og sportsligt kvalificeret med unge mennesker. Ved at gå med i projektet har klubben mulighed for at videreudvikle ungdomsspillerne, som skal være med til at sikre et godt fremtidspotentiale i dansk ishockey.

Tankerne bag projektet er, at der skal udvikles talent. Derfor er TAK programmet ikke for alle. Klubben har således valgt, at der skal være regler omkring optagelse. Derudover er der en lang række forventninger og krav som optagne elever samt deres forældre forpligter sig til.

Til gengæld vil klubben til enhver tid forsøge at stille bedst mulig kvalificeret trænerkapacitet til rådighed.

Retningslinjer for optagelse:
Ansøgeren bliver udvalgt af sin træner og opfordret til at søge optagelse på TAK. Dette betyder, at man er indstillet til visitation. Ansøgerne visiteres derefter af velkvalificerede trænere.
Visitation foretages i efteråret.
Samtlige ansøgere får direkte besked om de er visiteret eller ej.
Visiterede ansøgere bliver indkaldt til en personlig samtale, hvor krav og forventninger gennemgås.
Når der efter opfordring fra træner søges optagelse, skal der foreligge en udtalelse fra nuværende skole samt fra træneren i klubben. Udtalelsen bør som minimum omfatte elevens/spillerens evne til at arbejde selvstændigt, gruppesamarbejde samt ikke mindst om han/hun er seriøs med hensyn til sin sport.
Klubben afgør suverænt om krav og forventninger til den enkelte spiller er opfyldt og derfor kan optages.
Klubben opfordrer til et 3-4 årigt forløb.

Retningslinjer ved manglende opfyldelse af forventninger og krav
Det er klubbens afgørelse om spilleren kan fortsætte, såfremt krav og forventninger ikke indfries. Det er også klubbens opfattelse, at der skal være en fair mulighed for at rette op for at kunne fortsætte. Derfor vil der være et forløb med samtaler og mulighed for at udvise forbedringer.
Samtalerne i forløbet kaldes: "Bekymringssamtaler". Forløbet vil være:
  1. Træneren afholder en "bekymringssamtale" med spilleren. Under samtalen vil spilleren få en forklaring og anvisninger til forbedringer for at kunne fortsætte.
    Der gives en 14 dages periode til at udvise forbedringer.
  2. Udvises der ikke forbedringer vil der blive indkaldt til en ny samtale med kontakt til forældre.
    Her vil der igen blive givet en 14 dages periode til forbedringer.
  3. Hvis der stadig ikke er sket en ændring vil der blive sendt et brev til hjemadressen med besked om, at spilleren nu har 14 dage til markant at forbedre sig og i modsat fald vil blive frataget sin plads på ishockey linjen og derfor ikke længere kan gå i idrætsklassen.
Den første samtale afholdes mellem træner og spiller uden orientering til forældre. Via denne samtale har spilleren mulighed for at udvise ansvar ved at forbedre sig.
I de meget få og mere alvorlige situationer, hvor der ikke udvises forbedringer forsættes forløbet som anført ovenfor. Da der her vil være tale om en mere problematisk situation inddrages forældrene.
HIK vil gerne udvikle ansvarlige og hele unge mennesker. Derfor er forløbet uden forældre orientering ved første samtale. Det vurderes at de fleste ansvarlige unge i en sådan situation også vil tale med sine forældre om situationen. Dette er spilleres eget valg. I langt de fleste situationer ender sagen her. Spilleren sørger for at forbedre sig og fortsætter helt som før samtalen.

TAK - Forventninger

Forventninger til spilleren:
Spilleren skal kunne arbejde selvstændigt samt i grupper i forhold til det planlagte forløb. Dette er fundamentet for at kunne få optimalt udbytte af træningen.
Der skal være en stor interesse i at udvikle sig selv som ishockeyspiller.
Da optagelse på ishockeylinjen er for at udvikle sit eget ishockeytalent, vil det ikke kunne kombineres med at der dyrkes andre sportsgrene.
Der er ikke fritagelse for træning ved skader. Der er mødepligt og træningstøj medbringes til hver træning. Det er trænerens opgave at tilrettelægge træningsprogrammer i forhold til skader/ skadesforløb.
Træningstid er "skoletid" og der kan derfor ikke accepteres gentagne afbud og fravær. Dette kan medføre "bekymringssamtale" og dermed en risiko for at miste sin plads på ishockeylinjen.
Spilleren skal til enhver tid sørge for at have fornuftige søvn- og kostvaner for at kunne optimere sin træning og udvikling.
Dette betyder blandt andet, at spilleren møder frisk og veludhvilet til samtlige træninger.

Forventninger til forældre:
Det er en stor beslutning at søge optagelse i en idrætsklasse. Her forventes det fra HIK’s side, at forældre forinden ansøgning drøfter forventninger, krav og konsekvenser ved en optagelse med sit barn. Det er meget vigtigt, at det unge menneske er godt forberedt og forstår hvad, der siges ja til.
At søge optagelse er "ikke for sjov". Det er en beslutning som får stor indflydelse på hverdagen. Et andet vigtigt punkt er også om det unge menneske er fuldstændig overbevist om, at ishockey skal være en så stor del af deres liv.
Klubben forventer, at forældrene er lige så seriøst indstillet overfor ishockeylinjen som spilleren. Grundlæggende vil en seriøs indstilling hos forældre smitte positivt af på barnet.
Forældre skal yde støtte til barnet, når der helt naturligt kommer perioder, med mindre gejst overfor ishockey. Her er forventninger ikke anderledes end det vil være fra skolens side.
Forældrene har et medansvar for, at spilleren sørger for fornuftige søvn- og kostvaner i sin hverdag. Herunder også at der hver dag indtages et solidt morgenmåltid samt et sundt og nærende mellemmåltid både formiddag og eftermiddag.
Skolen vil måske indhente tilbud om middagsmad, men en god madpakke hjemmefra kan være lige så god.
Forældre, hvis børn, der optages på ishockeylinjen har et ansvar for at sætte sig ind i og sige ja til projektets retningslinjer, forventninger og informationer. For at sikre dette udgangspunkt tiltrædes en kontrakt mellem forældre, spiller og klub før optagelsen på linjen kan betragtes som endelig.

TAK - Information

TAK- og Kraftcenter(KC) kontingent:
Fra skoleåret 2014/2015 indføres TAK- og KC kontingent på 300,00 pr. måned (10 måneder) i alt 3000,- pr. sæson.
Kontingentet betales 2 gange om året.

Første halvår åbnes for betaling d. 15. august og skal betales inden 15. september.
Anden halvår åbnes for betaling 1. januar og betales senest 1. februar.

Betalingen sker på herningik.dk under menu punktet kontingent. Her vælges den gruppe der hedder henholdsvis: HHK betaling 1. halv år og HHA betaling 2. halv år.

Kontingentet indføres da vi ønsker at TAK og KC projektet understøttes af en mindre brugerbetaling, som bidrag til de ekstra træneromkostninger mv.

Fravær mm.
Spilleren melder telefonisk ind ved eventuel sygdom eller andet fravær.

Morgenmadsordning:
I indeværende sæson har der været tilbud om morgenmad i hallen.
Dette tilbud er skabt gennem frivillig forældreindsats, og derfor ikke en del af HIK’s TAK program.

Træning:
Ingen træninger aflyses og derfor heller ikke ingen fritagelse.
Det er alene situationer i skoleregi, f.eks. eksamener,hvor der er mødepligt, som giver fritagelser.
Træneren er ikke fysioterapeut eller læge. Dette betyder, at skader mv. ligger som et forhold mellem spilleren og egen læge.

Kontaktpersoner:
Ishockeytræner: Adam Wozninski og Dan Jensen
TAK-repræsentant: Kent Andersen

Diverse dokumenter

Herning Ishockey Klub
TAK og KCH Aftale
Dansk Ishockey Union
Eliteklasser
Kraft Center