• 09.06.2023

  ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERNING ISHOCKEY KLUB - 22. JUNI 2023

  Herning d. 1. juni.

  Ordinær generalforsamling for Herning Ishockey Klub afholdes torsdag d. 22. juni kl. 18.00 på Kvik Hockey Arena - i kantinen.

  Dagsorden:

  1. 1. Valg af dirigent

  2. 2. Formanden aflægger beretning om årets virksomhed

  3. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

  4. 4. Beslutning om ændring af vedtægter.

   Bestyrelsen har ønsket at revidere de eksisterende vedtægter, bl.a. fordi der har været uklarhed omkring medlemskategorier og afstemning på generalforsamlingen. Det nye vedtægtsforlag kan ses på hjemmesiden under følgende link: https://www.herningik.dk/hik/documents/ArticlesOfAssociation/HIK_Vedtagter_Ny.pdf.

   På hjemmesiden kan desuden ses en opstilling af de eksisterende vedtægter med angivelse af de foreslåede ændringer under følgende link: https://www.herningik.dk/hik/documents/ArticlesOfAssociation/HIK_Vedtaegter_Aendringer.pdf.

  5. 5. Behandling af indkomne forslag

  6. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

   Nedenstående personer stiller op som nye bestyrelsesmedlemmer

   - Lasse Bønløkke
   - Jesper Pedersen

   Nedenstående personer stiller op som nye suppleanter

   - Daniel K. Nielsen
   - Nikolaj Pagh

   Nedenstående personer er ikke på genvalg

   - Therese Rokkjær
   - Torben Skovsgård

  7. 7. Valg af revisorer og 1 suppleant

  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før dagen for den ordinære generalforsamling. 

  Vi håber på godt fremmøde.

  På bestyrelsen vegne.


  Flemming Hussak
  +45 5190 5836