• 27.05.2024

  Ændret til Bones lokalet i HIK - Dagsorden - Generalforsamling 30. maj 2024

  Ordinær generalforsamling for Herning Ishockey Klub afholdes som tidligere udmeldt:
  Torsdag den 30. maj kl. 18.00 på Kvik Hockey Arena - ændret fra HIK’s klublokale til Bones lokalet i HIK.

  Dagsorden:

  1. 1. Valg af dirigent

  2. 2. Formanden aflægger beretning om årets virksomhed

  3. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

  4. 4. Behandling af indkomne forslag

   • Der er ikke kommet nogen forslag ind

  5. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

   Nedenstående personer stiller op som bestyrelsesmedlemmer (2 år)

   • Flemming Hussak
   • Martin Pyndt
   • Thomas Boll
   • Martin Struzinski
   • Jacob Sloth


   Nedenstående personer stiller op som bestyrelsessuppleanter (1 år)

   • Nikolaj Pagh
   • Daniel Nielsen

  6. 6. Valg af revisorer og 1 suppleant 

  7. 7. Eventuelt 

  Vi håber på et godt fremmøde.

  Venlig hilsen

  Bestyrelsen - Herning Ishockey Klub.